Werkwijze

De frisse blik van buitenaf en de kundigheid van een specialist


Onze interimprofessionals zijn inzetbaar in situaties waar tijdelijk extra (leidinggevende) capaciteit nodig is, maar ook om bijvoorbeeld een team te professionaliseren of efficiënter te organiseren. De expertise die we meebrengen, ligt op de terreinen management, HR en finance.

De frisse blik van buitenaf en de kundigheid van een specialist. Mét oog voor de medewerkers en hun ontwikkelmogelijkheden en de dynamiek van het team. Dat is wat de interimprofessionals van BIJ kenmerkt. Volgens ons gaat het om de groei van mensen, en (van hieruit) om de ontwikkeling van het team. Binnen onze visie staat de medewerker dan ook centraal. Wij vinden het belangrijk om iemand te zien en te horen, en om hierbij aan te sluiten op iemands eigenaarschap en zelfregie. Dit doen we objectief, want wij komen blanco binnen.

Allereerst inventariseren we de situatie en onderzoeken we waar verbetering haalbaar is. Wij investeren in kennis van uw organisatie, product, dienst, klant, markt en medewerkers. De interimmanager gaat in gesprek met alle betrokkenen, voor een duidelijke analyse van het team. Elke organisatie is immers uniek en iedere opdracht is anders. Hoe meer u ons vertelt over de uitdagingen waarvoor u staat, en hoe helderder ons zicht is op het team, hoe beter wij ons doel kunnen bereiken: maatwerk leveren.

Aan de hand van onze bevindingen in deze eerste fase voeren we een open en eerlijk gesprek met u als opdrachtgever. Vervolgens stellen we een plan voor de komende 1 tot 2 jaar op, dat we aan u voorleggen.

Investeren in de relatie: Ieder bedrijf is uniek, iedere opdracht is anders

Onze aanpak is gebaseerd op de praktijk en onze ervaring, een combinatie van rationele en emotionele elementen. Oftewel hard op de inhoud en zacht op de relatie. We zetten medewerkers in hun kracht, zodat ze werkplezier hebben en van daaruit optimaal bijdragen aan de organisatie.

We gunnen medewerkers de ruimte om te ontdekken waar ze voor staan. We spelen in op 5 menselijke behoeften: erkenning, vakmanschap, resultaatgerichtheid, verbinding en keuzevrijheid. Als die behoeften worden vervuld, ervaren mensen eigenaarschap en pakken ze de regie over hun loopbaan.

Met gemotiveerde, vitale medewerkers minimaliseren we uitval en vertrek, besparen we tijd en geld en kunnen we focussen op uw organisatiedoelen.

Tijdens onze inzet bespreken we regelmatig de voortgang. En als het werk gedaan is, evalueren we het met u.

Waar kunnen we u BIJ helpen?